Downloads


Schietrooster

Lijst van Koningen

Prestaties

Eeuwfeest Oranje Agatha

De voorliefde voor het scherpschieten van Burgemeesterszoon Paulus Cornelus van den Bosch moet honderd jaar geleden een van de redenen geweest zijn dat hij meteen aantal mensen besloot om in het dorpje St. Agatha naast het bestaande gilde een scherpschutterij het leven te roepen. Ondanks dat van den Bosch het gilde een warm hart toe droeg (hij was zelfs president van deze vereniging), was voor hem de keus niet moeilijk. "het feit dat hij als goed schutter meer prijzen in de wacht kon slepen dan met vendelzwaaien vormde juist een stimulans om te komen tot scherpschuttersvereniging Oranje Agatha.

Zaterdag 9 april werd teruggegrepen op honderd jaar geschiedenis van de scherpschuttersvereniging toen het eerste boek over deze roemruchte vereniging werd uitgereikt aan burgemeester Hendriken van Cuijk Dit gebeurde in café de Lombok, de plaats waar de scherpschuttersvereniging al jaar en dag bivakkeert en schiet. Een eeuw Oranje Agatha betekent automatisch een eeuw St. Agatha. Want ondank dat de vereniging helemaal aan de andere kant van het dorp haar activiteiten ontplooit is de geschiedenis van Oranje Agatha onlosmakelijk verbonden met dit dorpje van de Kruisheren. Deze verbondheid komt tot uiting in een 114 paginatellend boekwerk waarin behalve de scherpschuttersvereniging ook het sociale leven en de andere verenigingen, instellingen en clubs de revue passeren. "Het is een momentopname geworden, een dorp en een dorpsleven", laat samensteller en schrijver Theo Peters Sengers in zijn voorwoord van het boek lezen. Hij schreef dit tesamen met dhr.P. Breukers die het onderzoekswerk verrrichte, in zijn voorwoord weten. "Een gedenkboekje waarop de bewoners terecht trots kunnen zijn. Dit vlot geschreven boekwerkje verlucht met vele foto's uit de oude doos is speciaal op verzoek van het bestuur van Oranje Agatha samengesteld. Er moest iets speciaals gedaan worden tergelegenheid van het eeuwfeest en dat heeft geresulteerd in een boekje wat de schutterij ter gelegenheid van het feest aan de bevolking van St. Agatha heeft willen aanbieden.

Rondreis:
De lezer wordt meegenomen op een rondreis door het heden en het verleden van St. Agatha en maakt op een vlotte manier kennis met het Kruisherenklooster, broeder Piet, de Latijnse school, de familie van de Bosch, de zonnebloemen en vele verenigingenen en instellingen die het dorp rijk is. Dat maakt dit boekje juist tot een uniek exemplaar dat eigenlijk in geen enkele boekenkast mag ontbreken. In ieder geval in St. Agatha. Van het boekje Oranje Agatha honderd jaar zijn er 1000 gedrukt en nog op diverse plaatsen en bij eigen leden te koop. Ze zijn alsnog te bestellen bij de schutterij.

Fototentoonstelling:
Niet alleen dit boekwerkje grijpt terug op honderd jaar St. Agatha, dat geld eveneens voor de fototentoonstelling die ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de scherpschutterij in café lombok werd gehouden. De fotoarchiefdienst Cuijk tekende voor de organisatie hiervan Deze tentoonstelling werd zaterdag 9 april 1994 gehouden en werd door Burgemeester Hendriken geopend. Ter bestrijding van de onkosten werd een toegangsprijs gevraagd van f 2,50 per persoon. Ook werd op zondag de winnaar van de kleurwedstrijd bekendgemaakt. Feestelijke afsluiting vond plaats met een concours voor alle verenigingen uit het Land van Cuyk. Daarna op zondag 28 mei waren de dorps kampioenschappen georganiseerd. Hieraan konden viertallen deelnemen. Deze moesten uit verenigingen, families of vrienden komen. Hoofdzaak was dat ze een band moesten hebben met St. Agatha.
 
Schutterij Oranje Agatha · Tel 0485-575190 · info@oranje-agatha.nl
site by Vectar Media